Extraliga juniori - Predpis Kvalifikácia

Predpis súťaže | Extraliga juniori - kvalifikácia

sezóna 2018/19  |  kód súťaže: KvJEX

  

 VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Juniori - ročníky nar. 2000 a 2001 a dorastenci - ročník nar. 2002 a 2003.

ROZLOSOVANIE KVALIFIKÁCIE: 

Rozlosovanie kvalifikácie určuje Ligová komisia SZFB v rozpise kvalifikačných zápasov, ktorý je definitívny.

Počet účastníkov kvalifikácie je v počte 3 družstvá (jedno florbalové ihrisko). V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, predpis kvalifikácie bude upravený, zmenu rozpisu vykonáva, iba Ligová komisia SZFB.

SPÔSOB KVALIFIKÁCIE:

Tri družstvá, ktoré sú rozdelené do jednej skupiny, podľa platného rozpisu Ligovej komisie SZFB. Každý s každým (jednokolovo). Organizátor je povinný organizovať kvalifikačné zápasy v kategorizovanej hale pre juniorov. Ligová komisia SZFB, riadiaci orgán súťaže si vyhradzuje právo zmeniť systém súťaže na základe počtu prihlásených družstiev. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do kvalifikácie o JEX.

HRACÍ DEŇ:

Hracím dňom kvalifikačných stretnutí je piatok, sobota a nedeľa v rámci určeného víkendu Ligovou komisiou SZFB.

TERMÍN:

Od 12.04. do 14.04.2019 (piatok, sobota, nedeľa). 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Zápas sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú samostatné nájazdy podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte samostatných nájazdov - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách samostatných nájazdov, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.   

Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na samostatné nájazdy sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na samostatné nájazdy sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.

HRACÍ ČAS:

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; samostatné nájazdy podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte samostatných nájazdov - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný minimálne 60 minút pred zápasom sprístupniť uzamykateľné šatne vrátane spŕch a sociálnych zariadení pre hráčov a rozhodcov. Minimálne 45 minút pred začiatkom zápasu musí byť ihrisko pripravené podľa pravidiel florbalu, čiary ihriska vyznačené podľa predpisu danej súťaže.

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. V prípade partnerskej spolupráce, LK SZFB určí značku loptičky, ktorá sa bude používať.

HRACIA PLOCHA: 

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 4 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

• vyšší počet bodov

• vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

• gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

• gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

TRESTY: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ:  

Samostatné nájazdy vykoná z každého družstva postupne 3 hráči v poli (každý hráč má jedno). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči nastupujú po jednom, kým sa nerozhodne (pri samostatných nájazdoch sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude vykonávať samostatný nájazd, určí rozhodca. O poradí družstiev pri samostatných nájazdoch losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na samostatné nájazdy. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že samostatné nájazdy prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas samostatných nájazdov rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus jeden gól). Počas prvej série samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet nájazdov, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o jeden gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet samostatných nájazdov. Počas samostatných nájazdov v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť tretí nájazd, kým všetci ostatní nominovaní hráči neuskutočnili nájazd dva krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas samostatných nájazdov bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na samostatné nájazdy, nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na samostatné nájazdy, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na samostatné nájazdy nominovať 3 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série samostatných nájazdov.

ODMENA ROZHODCOVI:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena pre rozhodcu 20,00 € netto/zápas. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, kvalifikácie pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom.

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje Komisia rozhodcov a observerov SZFB.

ODMENA ZAPISOVATEĽOVI:

Jeden zapisovateľ na zápas, odmena pre zapisovateľa 3,50 € netto/hod. 

Náklady na zapisovateľov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, kvalifikácie pred začiatkom príslušného zápasu priamo zapisovateľom.

ZABEZPEČENIE ZAPISOVATEĽA:

Zabezpečuje organizátor kvalifikácie.

ODMENA ČASOMERAČOVI:

Jeden časomerač na zápas, odmena pre časomerača 3,50 € netto/hod. 

Náklady na časomeračov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, kvalifikácie pred začiatkom príslušného zápasu priamo časomeračom.

ZABEZPEČENIE ČASOMERAČA:

Zabezpečuje organizátor kvalifikácie.

ODMENA ZDRAVOTNÍKOVI:

Jeden zdravotník s odbornou spôsobilosťou, na každom ihrisku jeden zdravotník s odbornou spôsobilosťou, umiestnení počas zápasu medzi striedačkami družstiev, odmena pre zdravotníka s odbornou spôsobilosťou 7,50 € netto/hod.

Náklady na zdravotníka počas celej kvalifikácie vypláca v hotovosti organizátor zápasu, kvalifikácie pred začiatkom príslušného zápasu priamo zdravotníkom.

ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA:

Zabezpečuje organizátor kvalifikácie.

ZABEZPEČENIE PODÁVAČOV LOPTIČIEK, VYROVNÁVAČOV MANTINELOV:

Zabezpečuje organizátor kvalifikácie. Na každom ihrisku dvaja podávači loptičiek, vyrovnávači mantinelov.

PITNÝ REŽIM PRE ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVÁ:

Zabezpečuje organizátor kvalifikácie.

ŠPORTOVÁ HALA:

Ligová komisia SZFB schvaľuje športovú halu, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál, kategorizovaná športová hala v aktuálnej sezóne.

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.  ŠH Spišská Nová Ves, Za Hornádom 898/15, 052 01 Spišská Nová Ves-Tarča.

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

MANTINELY:

Na kvalifikácii povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

ORGANIZÁTOR:

Organizátor kvalifikácie, organizuje kvalifikáciu podľa Rozpisu kvalifikačných zápasov, ako ich určí Ligová komisia SZFB.

Organizátor kvalifikácie zabezpečí športovú halu, v ktorej je povinnosť postaviť florbalové ihriská, podľa Rozpisu kvalifikačných zápasov.

Organizátor kvalifikácie zaistí uzamykateľné šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. 

Organizátor kvalifikácie zaistí viditeľnú časomieru pre hráčov a divákov, ktorá bude zobrazovať aktuálny čas zápasu, tretinu zápasu a aktuálny výsledok zápasu.

Organizátor kvalifikácie na florbalovom ihrisku vyznačí: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviská podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu.

Organizátor kvalifikácie, používa iba oficiálne logo KVALIFIKÁCIE, farby (červená, modrá, biela) kvalifikácie, ako určila Ligová komisia SZFB.

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

ZÁPIS O STRETNUTÍ:

Družstvá používajú Zápis o stretnutí SZFB.

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutiach SZFB.

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Organizátor zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase zadať výsledok do systému ISF.

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos počas zápasu súbežne so zápisom o stretnutí (papierový zápis o stretnutí) vo všetkých stretnutiach MEX, ZEX, JEX, M1, M-SR a ToPp. V zápasoch ToPp sa v technickom on-line prenose nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

Tréner s platnou licenciou Trénerská licencia C / Tréner v príprave.

Vyškolený vedúci družstva je povinný.

POPLATKY:

Súťažno-organizačný poplatok kvalifikácie: 200,00 € 

(obsahuje náklady na organizáciu, prenájom športovej haly, rozhodcov, observera, zapisovateľa, časomerača, zdravotnú službu; Ligová komisia SZFB si vyhradzuje právo Súťažno-organizačný poplatok kvalifikácie upraviť na základe menšieho počtu prihlásených družstiev).

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov kvalifikácie, vystaví klubom po skončení dátumu prihlasovania Kvalifikácie o Extraligu juniorov, platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť prihlásené kluby súťažno-organizačný poplatok pre kvalifikáciu v plnej výške uhradiť.  

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Kvalifikácia, t. j. na každý zápas je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu na kvalifikácii, pri jednotlivom zápase. 

ZS je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia. ZS je umiestnená medzi striedačkami družstiev, aby bola schopná ihneď vykonávať zdravotné ošetrenie, či záchranu života v prípade ohrozenia. ZS je povinná byť na každom florbalovom ihrisku počas zápasu prítomná v počte dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou.

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA KVALIFIKÁCIU:

Organizátor kvalifikácie, ktorého určí Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 052 01 Spišská Nová Ves, MUDr. Peter Mišenda, e-mail: peter.misenda14@gmail.com, tel.: +421 915 947 170.

KVALIFIKÁCIA O EXTRALIGU JUNIOROV:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí kvalifikáciou, ktorá sa uskutočňuje v termíne od 1. apríla do 31. mája kalendárneho roka. Hlavným organizátorom kvalifikácie je Ligová komisia SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, ktorý určuje Ligová komisia SZFB na základe výberového konania. 

Na Kvalifikáciu o extraligu juniorov sa prihlasujú družstvá klubov umiestnené na konečnom 1. mieste z každej regionálnej súťaže (v prípade, ak je v jednotlivom príslušnom regióne iba jedno družstvo, počíta sa ako umiestnený na konečnom 1. mieste), ktoré odohrali v príslušnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. V prípade neprihlásenia sa do stanoveného termínu pre prihlasovanie na Kvalifikáciu o extraligu juniorov, ostane voľné miesto nedoplnené Ligovou komisiou SZFB v zmysle Súťažného poriadku SZFB. Kvalifikácia o extraligu juniorov sa riadi Predpisom Kvalifikácie o extraligu juniorov. Pokiaľ sa družstvo zúčastní Kvalifikácie o extraligu juniorov a neodohrá celú kvalifikáciu podľa rozpisu kvalifikačných zápasov, bude riešený v zmysle Súťažného poriadku SZFB.

PRIHLASOVANIE NA KVALIFIKÁCIU O EXTRALIGU JUNIOROV:

Prihlášky na Kvalifikáciu o extraligu juniorov treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 1. marca do 1. apríla kalendárneho roka. V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, ak klub pošle prihlášku po termíne prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený do kvalifikácie, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou.

VYTVORENÝ ROZPIS KVALIFIKAČNÝCH ZÁPASOV:

Všetky prihlásené družstvá dostanú od Ligovej komisie SZFB, Rozpis kvalifikačných zápasov, a to do 2. apríla. 

Rozpis kvalifikačných zápasov bude odoslaný na vytvorené klubové e-mailové adresy ...@szfb.sk a uvedené e-mailové adresy v prihláške.

OSTATNÉ POVINNOSTI: 

Účastník Kvalifikácie o extraligu juniorov musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Kvalifikácie o extraligu juniorov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.  

POSTUP Z KVALIFIKÁCIE: 

Družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste Kvalifikácie o extraligu juniorov postupujú, majú právo prihlásiť sa v sezóne 2019/2020 do Extraligy juniorov.

REGLEMENT SÚŤAŽE:

Prihlásením sa do súťaže účastník Kvalifikácie o extraligu juniorov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.