Extraliga juniori - pravidlá

EXTRALIGA JUNIOROV – PREDPIS SÚŤAŽE

(sezóna 2018/19 | kód súťaže: JEX) 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Juniori - ročníky nar. 2000 a 2001, dorastenci - ročník nar. 2002 a 2003.  

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):

12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu juniorov na svoje náklady.  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):

Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.   Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.  

NADSTAVBOVÁ ČASŤ: 

Play-off

Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.    

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Finále play-off

Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).    

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V NADSTAVBOVEJ ČASTI SÚŤAŽE:

Play-off

Zápas v nadstavbovej časti súťaže sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  

HRACÍ ČAS: 

Základná časť

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.    

Nadstavbová časť (play-off)

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.    

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

HRACÍ DEŇ: 

Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Všetky zápasy v nadstavbovej časti súťaže (play-off), musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.  Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2018.  

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h.  

• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.

• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 

Zápasy posledného kola musia byť odohraté do 19.00 h. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.   

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE: 

Družstvá umiestnené na 11. a 12. mieste po základnej časti Extraligy juniorov zostupujú do príslušnej regionálnej ligy juniorov.  

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. V prípade partnerskej spolupráce, LK SZFB určí značku loptičky, ktorá sa bude používať.  

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.  

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

• Tréner s platnou trénerskou licenciou SZFB – Trénerská licencia C. 

• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.  

POPLATKY:

• Štartovné do súťaže: 600,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť: 40,00 € / zápas x počet domácich zápasov)

• Súťažná zábezpeka: 200,00 € 

• Licenčný poplatok za súpisku: 200,00 €

• Súťažno-organizačný poplatok po základnej časti: štvrťfinále a semifinále play-off: 40,00 € / zápas, finále play-off: 40,00 € / zápas  

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov nadstavbovej časti vystaví klubom po skončení základnej časti platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v nadstavbovej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.  

OSTATNÉ POVINNOSTI: 

Účastník Extraligy juniorov musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy juniorov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.  

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Každé družstvo je povinné do 31. 8. 2018 nahlásiť na e-mail: lkszfb@szfb.sk farebnú kombináciu dresov, v ktorých bude nastupovať na domáce zápasy. Hosťujúce družstvo je povinné sa dostaviť na zápas s dvomi sadmi dresov (s jednou svetlou a druhou tmavou).  Klub je povinný udržovať aktuálne údaje na dátovom úložisku SZFB: pasové fotografie hráčov z aktuálnej súpisky, resp. nastupujúcich na zápasy JEX, logo klubu, údaje o hráčoch aktuálne nastupujúcich v zápase (meno a priezvisko, číslo dresu, post, ročník narodenia, výška v cm, váha v kg, držanie hokejky), údaje o členoch realizačného tímu aktuálne sa zúčastňujúcich zápasu (meno a priezvisko, funkcia, ročník narodenia).   

REGLEMENT SÚŤAŽE:

Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy juniorov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.