1. liga muži - pravidlá

1. LIGA MUŽOV – PREDPIS SÚŤAŽE

(sezóna 2018/19 | kód súťaže: M1)

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Muži - ročníky nar. 1999 a starší, juniori - ročníky nar. 2000 a 2001.  

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):

12 družstiev (nie B družstvá), ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre 1. ligu mužov, na svoje náklady.  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):

Zápas v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.  

NADSTAVBOVÁ ČASŤ: 

Play-off 

Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.    

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených druž- stiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Finále play-off

Víťaz play-off sa stáva víťazom 1. ligy mužov, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).    

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V NADSTAVBOVEJ ČASTI SÚŤAŽE:

Play-off 

Zápas v nadstavbovej časti súťaže sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  

HRACÍ ČAS:   

3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.    

Nadtavbová časť (play-off)

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.    

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Všetky zápasy v nadstavbovej časti súťaže (play-off), musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.  Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2018.  

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h. 

• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.

• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 

Zápasy posledného kola musia byť odohraté do 19.00 h. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.  

POSTUP ZO SÚŤAŽE: 

Družstvo umiestnené na konečnom 1. mieste 1. ligy mužov postupuje do Extraligy mužov. Víťazné družstvo v baráži Extraligy mužov postupuje do Extraligy mužov.  

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE: 

Družstvá umiestnené na 11. a 12. mieste po základnej časti 1. ligy mužov zostupujú do príslušnej regionálnej ligy mužov.  

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. V prípade partnerskej spolupráce, LK SZFB určí značku loptičky, ktorá sa bude používať.  

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.  

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

• Tréner s platnou trénerskou licenciou SZFB – Trénerská licencia C.

• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.  

POPLATKY:

• Štartovné do súťaže: 700,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za zákaldnú časť:40,00 € / zápas x počet domácich zápasov). 

• Súťažná zábezpeka: 400,00 €. 

• Licenčný poplatok za súpisku: 300,00 €.

• Súťažno-organizačný poplatok po základnej časti: štvrťfinále a semifinále play-off: 50,00 € / zápas, finále play-off: 60,00 € / zápas.  

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov nadstavbovej časti, vystaví klubom po skončení základnej časti platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v nadstavbovej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.  

OSTATNÉ POVINNOSTI: 

Účastník 1. ligy mužov je povinný s prihláškou do 1. ligy mužov prihlásiť družstvá v mládežníckych kategóriach v zmysle Predpisu o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá. Účastník 1. ligy mužov je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. V prípade postupu na MSR, alebo prihlásenia na ToPp je účasť prihlásených družstiev povinná. Účastník 1. ligy mužov v musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas 1. ligy mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.  

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).