1. liga ženy - pravidlá

1. LIGA ŽIEN – PREDPIS SÚŤAŽE

(sezóna 2019/20 | kód súťaže: Z1)  

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ: Ženy - ročníky nar. 2000 a staršie, juniorky - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenky - ročník nar. 2003 a 2004, staršie žiačky – ročník nar. 2005 a 2006.  

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ): Počet družstiev podľa počtu prihlásených družstiev. Družstvá hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). LK SZFB si vyhradzuje právo zmeniť systém súťaže na základe počtu prihlásených družstiev. Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre 1. ligu žien na svoje náklady. Od sezóny 2020/21 sa 1. liga žien rozdelí na dve divízie – západ a východ.  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ): Zápas v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.  

HRACÍ ČAS ZÁKLADNEJ ČASTI:  3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.    

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

HRACÍ DEŇ:  Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende. Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.  Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2019.  

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h.  

• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.

• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.   

POSTUP ZO SÚŤAŽE:  Víťazné družstvo v baráži Extraligy žien postupuje do Extraligy žien.  

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE:  Žiadne družstvo zo súťaže nezostupuje.  

OFICIÁLNA LOPTIČKA:  Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.   

ŠPORTOVÁ HALA: Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.  

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

• Tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave – Trénerská licencia D. 

• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.  

POPLATKY:

• Štartovné do súťaže: 350,00 € (obsahuje príspevok na cestovné náhrady rozhodcom). 

• Súťažná zábezpeka: 350,00 €.

• Licenčný poplatok za súpisku: 200,00 €.

• Súťažno-organizačný poplatok: základná časť: 30,00 € / zápas.  

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov základnej časti vystaví klubom platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v základnej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok v plnej výške uhradiť.  

OSTATNÉ POVINNOSTI:  Účastník 1. ligy žien musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB. Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).