Extraliga muži - pravidlá

EXTRALIGA MUŽOV – PREDPIS SÚŤAŽE

(sezóna 2019/20 | kód súťaže: MEX)

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ: Muži - ročníky nar. 2000 a starší, juniori - ročníky nar. 2001 a 2002. 

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ): 12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu mužov na svoje náklady.  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ): Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.   Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.  

NADSTAVBOVÁ ČASŤ: Play-off  Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.    

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off  Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Určenie dvojíc pre semifinále play-off  Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.    

Finále play-off Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).    

Baráž Hrá družstvo umiestnené na 11. mieste Extraligy mužov a družstvo umiestnené na 2. mieste 1. ligy mužov (nie B družstvo) na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy mužov a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov.  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V NADSTAVBOVEJ ČASTI SÚŤAŽE: Play-off a baráž Zápas v nadstavbovej časti súťaže sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  

HRACÍ ČAS: Základná časť 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.    

Nadstavbová časť 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.    

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

HRACÍ DEŇ: Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende. Všetky zápasy v nadstavbovej časti súťaže (play-off, baráž), musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa. 

Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.  Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2019.  

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h. 

• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.

• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.   

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE: Družstvo umiestnené na 12. mieste po základnej časti Extraligy mužov a porazený v baráži Extraligy mužov zostupujú do 1. ligy mužov.  

OFICIÁLNA LOPTIČKA: Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. 

ŠPORTOVÁ HALA: Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie B. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.  

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

• Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C.

• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.  

POPLATKY:

• Štartovné do súťaže: 1.200,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť: 60,00 € / zápas x počet domácich zápasov a príspevok na cestovné  náhrady rozhodcom).

• Súťažná zábezpeka: 400,00 €. 

• Licenčný poplatok za súpisku: 350,00 €.

• Súťažno-organizačný poplatok základnej časti: baráž: 60,00 € / zápas, štvrťfinále a semifinále play-off: 70,00 € / zápas, finále play-off: 100,00 € / zápas.  

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov nadstavbovej časti, vystaví klubom po skončení základnej časti platobný príkaz na úhradu súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v nadstavbovej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.  

OSTATNÉ POVINNOSTI: Účastník Extraligy mužov je povinný s prihláškou do Extraligy mužov prihlásiť družstvá v mládežníckych kategóriach v zmysle Predpisu o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá. Účastník Extraligy mužov je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. V prípade postupu na MSR, alebo prihlásenia na ToPp je účasť prihlásených družstiev povinná. Účastník Extraligy mužov musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.  Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi.  

REGLEMENT SÚŤAŽE: Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy mužov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.