Extraliga ženy - pravidlá

Predpis súťaže | Extraliga žien

sezóna 2017/18 | kód súťaže: ZEX

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Ženy - ročníky nar. 1998 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1999 a 2000, dorastenky - ročník nar. 2001 a 2002, staršie žiačky – ročník nar. 2003 a 2004.

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):

10 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu žien, na svoje náklady.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):

Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

NADSTAVBOVÁ ČASŤ:

Play-off

Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.  

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených druž- stiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  

Finále

play-off Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).  

Baráž

Hrajú družstvá umiestnené na 9. a 10. mieste Extraligy žien a družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste 1. ligy žien (nie B družstvo). Baráž sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Prvé dve družstvá baráže budú nasledujúcu sezónu pôsobiť v Extralige žien.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V NADSTAVBOVEJ ČASTI SÚŤAŽE:

Play-off 

Zápas v nadstavbovej časti súťaže sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

Baráž

Zápas v baráži sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

Základná časť

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  

Nadstavbová časť (play-off)

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

Nadstavbová časť (baráž)

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2- minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Všetky zápasy v nadstavbovej časti súťaže (play-off, baráž), musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa.

Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB. Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2017.

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h.

• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.

• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.

• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

Zápasy posledného kola musia byť odohraté do 19.00 h. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB. 

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE:

Družstvá umiestnené v baráži na 3. a 4. mieste zostupujú do 1. ligy žien.

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. V prípade partnerskej spolupráce, LK SZFB určí značku loptičky, ktorá sa bude používať.

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

• tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C;

• vyškolený vedúci družstva je povinný.

ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:

700,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť: 40,00 € / zápas x počet domácich zápasov)

SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:

400,00 € 

SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK PO ZÁKLADNEJ ČASTI:

• baráž: 40,00 € / zápas

• štvrťfinále a semifinále play-off: 50,00 € / zápas

• finále play-off: 70,00 € / zápas

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov nadstavbovej časti, vystaví klubom po skončení základnej časti platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v nadstavbovej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.

OSTATNÉ POVINNOSTI:

Účastník Extraligy žien je povinný s prihláškou do Extraligy žien prihlásiť do súťaží družstvá v troch mládežníckych kategóriách: žiačky (mladšie, alebo staršie), ďalšiu mládežnícku kategóriu dievčat a jednu ďalšiu mládežnícku kategóriu. Účastník Extraligy žien je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. V prípade postupu na MSR, alebo prihlásenia na ToPp je účasť prihlásených družstiev povinná. Účastník Extraligy žien musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy žien v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Každé družstvo je povinné do 31. 8. 2017 nahlásiť na e-mail: lkszfb@szfb.sk farebnú kombináciu dresov, v ktorých bude nastupovať na domáce zápasy. Hosťujúce družstvo je povinné sa dostaviť na zápas s dvomi sadmi dresov (s jednou svetlou a druhou tmavou). Klub je povinný udržovať aktuálne údaje na dátovom úložisku SZFB: pasové fotografie hráčov z aktuálnej súpisky, resp. nastupujúcich na zápasy ZEX, logo klubu, údaje o hráčoch aktuálne nastupujúcich v zápase (meno a priezvisko, číslo dresu, post, ročník narodenia, výška v cm, váha v kg, držanie hokejky), údaje o členoch realizačného tímu aktuálne sa zúčastňujúcich zápasu (meno a priezvisko, funkcia, ročník narodenia). 

REGLEMENT SÚŤAŽE:

Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy žien akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.