2. liga muži - Predpis súťaže

Predpis súťaže | 2. liga muži - regionálna

sezóna 2017/18  |  kód súťaže: VYM2

  

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Muži - ročníky nar. 1998 a starší, juniori - ročníky nar. 1999 a 2000, dorastenci - ročník nar. 2001.

 

SPÔSOB SÚŤAŽE:

Každý s každým (doma a vonku). Počet kôl (dvojkolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať svoj domáci zápas pre súťaž v schválenej hale pre mužov, na svoje náklady.

Na posledných zápasoch play-off v aktuálnej sezóny zabezpečí príslušný regionálny sekretár spolu s organizátorom domáceho zápasu vyhodnotenie, diplomy pre všetky zúčastnené družstvá, pohár spolu s medailami pre prvé tri najlepšie umiestnené družstvá. Medaily, iba pre uvedených hráčov na súpiske príslušnej kategórie a pre trénera v počte 1 medaila. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude vyhodnotené, pripustené do nadstavbovej časti – Baráž o M1.

 

MINIMÁLNY POČET ZÁPASOV V SEZÓNE:

Počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu. Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.

 

TRESTY:

Podľa platných pravidiel florbalu.

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

Individuálne štatistiky hráčov sa zobrazujú na stránke www.szfb.sk.

 

HRACÍ ČAS:

3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.

Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 20-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 20 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko 30 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

 

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota a nedeľa v rámci prideleného víkendu, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný tretí rozhodujúci zápas finále je možné odohrať cez víkend. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže. Všetky zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Všetky zápasy v nadstavbovej časti súťaže (play-off, baráž), musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa. Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená príslušnou regionálnou Ligovou komisiou SZFB.

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu je najneskôr o 20:00 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 18:00 hod., najneskôr o 20:00 hod.; v prípade, ak sa družstvá nedohodnú inak. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB, schvaľuje riadiaci orgán súťaže pre príslušný región.

 

ROZLOSOVANIE ZÁPASOV:

Rozlosovanie zápasov určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu.

 

POSTUP A ZOSTUP:

Víťaz regionálnej 2. ligy mužov postupuje do Baráže o 1. ligu mužov v zmysle schváleného postupového kľúča (nie „B“ družstvo). Zo súťaže sa nezostupuje. V prípade, ak je v regióne otvorená regionálna 3. liga mužov, zostupujúceho určí príslušná regionálna rada, t. j. ak sa do regionálnej 2. ligy mužov v novej sezóne prihlási viac ako 14 družstiev, regionálna 2. liga mužov bude pozostávať z 10 družstiev, podľa poradia konečnej tabuľky regionálnej 2. ligy mužov z predchádzajúcej sezóny. Zvyšné družstvá budú hrať regionálnu 3. ligu mužov. Zostupujúceho z regionálnej 2. ligy mužov, postupujúceho z regionálnej 3. ligy mužov určí príslušná regionálne rada.

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

HRACIA PLOCHA:

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1).

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

 

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

·          vyšší počet bodov

·          vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

·          gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

·          gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

·           

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

·          tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave – Trénerská licencia D;

·          vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PLAY-OFF:

Stretnutie v play-off sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu, ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 10-minútové predĺženie s počtom hráčov na ihrisku 5 na 5. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú trestné strieľania s počtom piatich trestných strieľaní. Po poslednom zápase play-off oficiálny víťaz mužov príslušného regiónu za aktuálnu sezónu.

 

TRESTNÉ STRIEĽANIA PO PREDĹŽENÍ:  

Trestné strieľanie vykoná z každého družstva postupne 5 hráči v poli (každý hráč má 1 strieľanie). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči strieľajú po jednom, kým sa nerozhodne (pri trestnom strieľaní sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude strieľať, určí rozhodca. O poradí družstiev pri trestnom strieľaní losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na trestné strieľanie. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že trestné strieľania prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas trestného strieľania rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus 1 gól). Počas 1.série trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet strieľaní, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o 1 gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet trestných strieľaní. Počas trestných strieľaní v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť 3. strieľanie, kým všetci ostatní nominovaní hráči nestrieľali 2-krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas trestného strieľania bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na trestné strieľania nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na trestné strieľanie, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na trestné strieľanie nominovať 3 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série trestných strieľaní.

 

SPÔSOB PLAY-OFF:  

Štvrťfinále sa hrá na dva víťazné zápasy. 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti.

Semifinále sa hrá na dva víťazné zápasy, 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti.

Finále sa hrá na dva víťazné zápasy, 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti.

 

URČENIE DVOJÍC PRE PLAY-OFF, ŠTVRŤFINÁLE:  

po základnej časti 1. / 8. družstvo odohrá štvrťfinále;

po základnej časti 2. / 7. družstvo odohrá štvrťfinále;

po základnej časti 3. / 6. družstvo odohrá štvrťfinále;

po základnej časti 4. / 5. družstvo odohrá štvrťfinále;

po základnej časti družstvo umiestnené v konečnej tabuľke na 9. mieste, až nižšie umiestnené družstvá v tabuľke, nepostupujú do play-off.

 

URČENIE DVOJÍC PRE PLAY-OFF, SEMIFINÁLE:

Lepšie umiestnené víťazné družstva štvrťfinále (umiestnenie po základnej časti), proti horšie umiestneným víťazným družstvám štvrťfinále (umiestnenie po základnej časti).

 

URČENIE DVOJÍC PRE PLAY-OFF, FINÁLE:  

Víťazi semifinále.

 

ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:

150,00 €

·           

SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:

200,00 €

·           

PLATBY ZASIELAŤ NA ČÍSLO ÚČTU SZFB:

Bankové spojenie SZFB

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840

 

 

 

VYRIABILNÉ SYMBOLY PRE PLATBY ZA REGIONÁLNE SÚŤAŽE:

Východoslovenský región                               19104000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)

·           

SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK:

30,00 € / zápas

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov vystaví klubovým družstvám pred sezónou platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanový termín, do ktorého budú musieť klubové družstvá súťažno-organizačný poplatok v plnej výške uhradiť.

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje KRO SZFB pre príslušný región. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.

·           

ŠPORTOVÁ HALA:

Schvaľuje riadiaci orgán pre príslušný región, ktorý sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

Žiadosti o schválenie športovej haly, v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.vy@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

 

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

 

MANTINELY:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

·           

ORGANIZÁTOR:

Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zaistí šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.

·           

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

 

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

 

ROZHODCA:

Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu jednotlivej súťaže.

Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.

Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.

Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.

Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článok 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

 

ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu VY SZFB:

Slovenský zväz florbalu

Mgr. Pavol Vrábeľ

Lomonosovova 30

040 01 KOŠICE

Slovenská republika

 

HLÁSENKA:

Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme min. 20 dní pred termínom konania stretnutia, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:

Sekretár príslušného regiónu – e-mail: sekretarszfb.vy@szfb.sk.

 

 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie Ligovou komisiou SZFB pre príslušný región.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja z každej inej súpisky iných družstiev toho istého klubu, štartujúci v rovnakej vekovej kategórii. Tretí hráč zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára. Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 60 minút.

 

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu v stretnutiach regionálnych súťaží.

 

PRIHLASOVANIE DO REGIONÁLNYCH SÚŤAŽÍ:

Prihlášky do regionálnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.vy@szfb.sk príslušného regionálneho sekretára, alebo poštou na adresu SZFB do termínu 31.08.2017, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne.

Družstvo, ktoré nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.

 

ZAČIATOK A KONIEC POSIELANIE SVOJICH TERMÍNOV ŠPORTOVÝCH HÁL DO REGIONÁLNYCH SÚŤAŽÍ:

Začiatok dňa 04.09.2017, koniec dňa 08.09.2017.

 

VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:

Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to do dňa 11.09.2017.

 

ZVOLANIE REGIONÁLNYCH SCHODZÍ, STRETNUTIE REGIONÁLNEJ RADY:

 

Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka.