Mladší žiaci - Konečné umiestnenie jednotlivých družstiev v turnaji

Turnaj č.1.

1. Snipers Bratislava - black

2. Snipers Bratislava - orange

3. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

 

Turnaj č.2.

1. Tsunami Záhorská Bystrica

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.3.

1. Tsunami Bratislava

2. IBF Pressburg

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.4.

1. Galaktikos Sokolíkova - Devín

2. IBF Pressburg

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.5.

1. Tsunami Bratislava

2. FBC BlueBerries Modra

3. Tsunami Záhorská Bystrica

 

Turnaj č.6.

1. IBF Pressburg

2. 1. SC Malacky

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.7.

1. Snipers Bratislava - shadows

2. Snipers Bratislava - orange 

3. Galaktikos Sokolíkova - Devín

 

Turnaj č.8.

1. Galaktikos Sokolíkova - Devín

2. FBC BlueBerries Modra

3. 1. SC Malacky 

 

Turnaj č.9.

1. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.10.

1. FBC BlueBerries Modra

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. 1. SC Malacky

 

Turnaj č.11.

1. Snipers Bratislava - orange

2. IBF Pressburg

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.12.

1. Snipers Bratislava - black

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. Galaktikos Sokolíkova - Devín

 

Turnaj č.13.

1. Snipers Bratislava - black

2. IBF Pressburg

3. 1. SC Malacky 

 

Turnaj č.14.

1. Galaktikos Sokolíkova - Devín

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. Hurikán Inspiro 

 

Turnaj č.15.

1. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

2. FBC BlueBerries Modra

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.16.

1. Snipers Bratislava - orange

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. Snipers Bratislava - shadows

 

Turnaj č.17.

1. Tsunami Bratislava

2. Hurikán Inspiro

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.18.

1. Snipers Bratislava - black

2. Galaktikos Sokolíkova - Devín

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.19.

1. Tsunami Záhorská Bystrica

2. IBF Pressburg

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.20.

1. Tsunami Bratislava

2. Snipers Bratislava - orange

3. 1Snipers Bratislava - shadows

 

Turnaj č.21.

1. FBC BlueBerries Modra

2. Galaktikos Sokolíkova - Devín

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.22.

1. Tsunami Záhorská Bystrica

2. Hurikán Inspiro

3. Snipers Bratislava - shadows

 

Turnaj č.23.

1. Snipers Bratislava - black

2. FBC BlueBerries Modra

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.24.

1. Snipers Bratislava - orange

2. 1. SC Malacky

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.25.

1. Tsunami Bratislava

2. 1. SC Malacky

3. Tsunami Záhorská Bystrica

 

Turnaj č.26.

1. Snipers Bratislava - orange

2. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.27.

1. FBC BlueBerries Modra

2. Snipers Bratislava - shadows

3. 1. SC Malacky 

 

Turnaj č.28.

1. Snipers Bratislava - black

2. Hurikán Inspiro

2. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.29.

1. Snipers Bratislava - orange

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.30.

1. Snipers Bratislava - black

2. 1. SC Malacky

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.31.

1. Tsunami Záhorská Bystrica

2. FBC BlueBerries Modra

3. IBF Pressburg

 

Turnaj č.32.

1. Tsunami Bratislava

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. 1. SC Malacky 

 

Turnaj č.33.

1. Galaktikos Bratislava

2. Hurikán Inspiro

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.34.

1. Snipers Bratislava - black

2. Snipers Bratislava - shadows

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.35.

1. Snipers Bratislava - shadows

2. ŠK Lido Prírodovedec

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.36.

1. Snipers Bratislava - black

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. 1. SC Malacky

 

Turnaj č.37.

1. Snipers Bratislava - orange

2. FBC BlueBerries Modra

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.38.

1. IBF Pressburg

2. Snipers Bratislava - shadows

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.39.

1. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

2. Galaktikos Bratislava

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.40.

1. Snipers Bratislava - black

2. Tsunami Bratislava

3. FBC BlueBerries Modra

 

Turnaj č.41.

1. Clinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

3. Tsunami Záhorská Bystrica

 

Turnaj č.42.

1. Tsunami Bratislava

2. Snipers Bratislava - shadows

 3. Snipers Bratislava - orange

 

Turnaj č.43.

1. Galaktikos Bratislava

2. 1. SC Malacky

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.44.

1. FBC BlueBerries Modra

2. IBF Pressburg

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.45.

1. Tsunami Záhorská Bystrica

2. Tsunami Bratislava

3. ŠK Lido Prírodovedec

 

Turnaj č.46.

1. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

2. Snipers Bratislava - shadows

3. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

Turnaj č.47.

1. FbO Florpédo ŠKS Bratislava

2. Snipers Bratislava - shadows

3. IBF Pressburg

 

Turnaj č.48.

1. Snipers Bratislava - black

2. Tsunami Bratislava

3. Galaktikos Bratislava

 

Turnaj č.49.

1. Snipers Bratislava - orange

2. Hurikán Inspiro

3. 1. SC Malacky

 

Turnaj č.50.

1. Snipers Bratislava - black

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. Hurikán Inspiro

 

Turnaj č.51.

1. Snipers Bratislava - shadows

2. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

3. 1. SC Malacky 

 

Turnaj č.52.

1. FBC BlueBerries Modra

2. FbO Florpédo ŠKS Bratislava 

3. IBF Pressburg