Extraliga juniori - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

Extraliga juniorov | sezóna 2016/17 | kód súťaže: JEX

• Základná časť:

12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým 2-kolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

Zápas v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Nadstavbová časť:

Play-off

Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB. Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).

Baráž

Hrajú ju družstvá umiestnené na 9.,10. mieste Extraligy juniorov a družstvá umiestnené na 1. miestach v regionálnych ligách juniorov. Baráž sa hrá systémom každý s každým 2-kolovo (doma a vonku). Prvé 4 družstva baráže budú nasledujúcu sezónu pôsobiť v Extralige juniorov.

• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže:

Play-off

Zápas v play-off sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 10-minútové limitované predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérií rýchla smrť.

Baráž

Zápas v baráži hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 

• Hrací čas:

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka. Minimálny čas na jeden zápas je 180 minút. Nadstavbová časť (play-off): 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové limitované predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, trestné strieľania. Minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.

Nadstavbová časť (baráž): 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka. Minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minút pred začiatkom zápasu. Organizátor zápasu je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

• Hrací deň:

Pokiaľ nie je uvedené inak, je hracím dňom zápasu sobota a nedeľa v rámci prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich zápasov play-off je utorok, streda alebo štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa zápasu, čo však podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. Záverečné 3 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného víkendu (vrátane piatka).

• Povolené časy začiatkov zápasov:

V pracovný deň najskôr od 18.00 h do 20.00 h,

v sobotu najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,

v nedeľu najskôr od 10.00 h, najneskôr od 15.00 h,

v nedeľu pred dňom pracovného voľna najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,

v prípade, že sa družstvá nedohodnú inak.

Začiatky zápasov posledného kola ZČ sú nariadené na 18.00 h.

• Zostup zo súťaže:

Družstvá umiestnené na 11.-12. mieste po ZČ Extraligy juniorov a posledné 2 družstvá baráže zostupujú do príslušnej regionálnej ligy juniorov.

• Oficiálna loptička:

Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

• Haly:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C.

• Vekové kategórie pre účasť:

Juniori - ročníky nar. 1998 a 1999, dorastenci - ročník nar. 2000 a 2001.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

- Vyškolený vedúci družstva

Pre sezónu 2017/18:

- Tréner s platnou Trénerskou licenciou C

• Štartovné:

100,00 €

• Súťažná zábezpeka:

150,00 € 

• Ostatné povinnosti:

Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

Všetky domáce družstva organizujúce súťažné zápasy sú povinné mať zaistenú a riadne označenú usporiadateľskú službu, ktorá bude plniť ustanovenia podľa článku 7.5 Súťažného poriadku SZFB.