1. liga ženy - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

1. liga žien | sezóna 2016/17 | kód súťaže: Z1

• Základná časť:

9 družstiev, ktoré hrajú každý s každým 2-kolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

Zápas v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Nadstavbová časť:

Baráž

Hrajú ju družstvá umiestnené na 1.,2. mieste 1. ligy (nie „B“ družstvá) žien a družstvá umiestnené na 9.,10. mieste Extraligy žien. Baráž sa hrá systémom každý s každým 2-kolovo (doma a vonku). Prvé 2 družstva baráže budú nasledujúcu sezónu pôsobiť v Extralige žien.

• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže:

Baráž

Zápas v baráži hrá do uplynutia riadneho hracieho času (čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Hrací čas:

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka. Minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Nadstavbová časť (baráž): 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka. Minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minút pred začiatkom zápasu. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

• Hrací deň:

Pokiaľ nie je uvedené inak, je hracím dňom zápasu sobota a nedeľa v rámci prideleného víkendu. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa zápasu, čo však podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. Záverečné 3 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného víkendu (vrátane piatka).

• Povolené časy začiatkov zápasov:

V pracovný deň najskôr od 18.00 h do 20.00 h,

v sobotu najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,

v nedeľu najskôr od 10.00 h, najneskôr od 15.00 h,

v nedeľu pred dňom pracovného voľna najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,

v prípade, že sa družstvá nedohodnú inak.

Začiatky zápasov posledného kola ZČ sú nariadené na 18.00 h. 

• Postup zo súťaže:

Prvé 2 družstva baráže postupujú do Extralige žien.

• Zostup zo súťaže:

Zo súťaže žiadne družstvo nezostupuje.

• Oficiálna loptička:

Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

• Haly:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C.

• Vekové kategórie pre účasť:

Ženy - ročníky nar. 1997 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1998 a 1999, dorastenky - ročník nar. 2000 a 2001, staršie žiacky - ročník nar. 2002 a 2003.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

- Vyškolený vedúci družstva

• Štartovné:

280,00 €

• Súťažná zábezpeka:

350,00 €

• Ostatné povinnosti:

Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).