Dorastenci - družstvá

 • 100x100
    Martin Veneny
    +421 904 632 033
    mveneny@kia.sk

  FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina

  klub: Academic Žilinská univerzita Žilina
 • 100x100
    Anton Kapičák
    +421 917 715 188
    kapicak.anton@hern.sk

  TJ FBK Hornets Mútne

  klub: Telovýchovná jednota Družstevník Mútne
 • 100x100
    Marián Macák
    +421 905 281 035
    marmacfbc@gmail.com

  ŠK 1. FBC Zvolen

  klub: Športový klub 1. FBC Zvolen
 • 100x100
    Mgr. Zdenko Babík
    +421 918 834 398
    1.fbkbanskabystrica@gmail.com

  1.FbK BCF Banská Bystrica

  klub: 1. FbK Banská Bystrica
 • 100x100
    Juraj Doležal
    +421 903 511 837
    fbkturany@szfb.sk

  FbK Turany

  klub: FbK Turany
 • 100x100
    Peter Nôta
    +421 905 716 492
    petnota@gmail.com

  FBC Slovan Rimavská Sobota

  klub: FBC Slovan Rimavská Sobota
 • 100x100
    Daniel Struhár
    +421 904 956 727
    fbchorehronec@szfb.sk

  FBC Horehronec Brezno

  klub: Florbalový klub Brezno