Extraliga muži - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

Extraliga mužov | sezóna 2016/17 | kód súťaže: MEX

 

• Základná časť:

12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým 2-kolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy na svoje náklady.

 

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové limitované predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

 

• Nadstavbová časť:

Play-off

Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.

 

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.

 

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.

Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).

 

Baráž

Hrá družstvo umiestnené na 11. mieste Extraligy mužov a družstvo umiestnené na 2. mieste 1. ligy mužov na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy mužov a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov.

 

• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže:

Play-off, baráž

Zápas v nadstavbovej časti súťaže sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 10-minútové limitované predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérií rýchla smrť.

 

• Hrací čas:

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové limitované predĺženie pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, trestné strieľania. Minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové limitované predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, trestné strieľania. Minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minút pred začiatkom zápasu. Organizátor zápasu je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

 

• Hrací deň:

Pokiaľ nie je uvedené inak, je hracím dňom zápasu sobota v rámci prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich zápasov play-off je utorok, streda, alebo štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále (alebo baráže) je možné odohrať cez víkend. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa zápasu, čo však podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. Záverečné 3 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny priradeného víkendu (vrátane piatka).

 

• Povolené časy začiatkov zápasov:

V pracovný deň najskôr od 18.00 h do 20.00 h,

v sobotu najskôr od 14.00 h, najneskôr od 18.00 h,

v nedeľu najskôr od 10.00 h, najneskôr od 15.00 h,

v prípade, že sa družstvá nedohodnú inak.

Začiatky zápasov posledného kola ZČ sú nariadené na 18.00 h.

 

• Zostup zo súťaže:

Družstvo umiestnené na 12. mieste po základnej časti Extraligy mužov a porazený v baráži zostupujú do 1. ligy mužov.

 

• Oficiálna loptička:

Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

 

• Haly:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie B. V prípade, že zápas bude televízne vysielaný, musí byť organizovaný v hale kategórie A.

 

• Vekové kategórie pre účasť:

Muži - ročníky nar. 1997 a starší, juniori - ročníky nar. 1998 a 1999, dorastenci - ročník nar. 2000.

 

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

- Vyškolený vedúci družstva

Pre sezónu 2017/18:

- Tréner s platnou Trénerskou licenciou C

 

• Štartovné:

350,00 €

 

• Súťažná zábezpeka:

400,00 €

 

• Ostatné povinnosti:

Účastník Extraligy mužov je povinný s prihláškou do Extraligy mužov prihlásiť družstvá do súťaží vo všetkých chlapčenských vekových kategóriách, okrem vekovej kategórie mladšia prípravka.

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.

Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

Všetky domáce družstva organizujúce súťažné zápasy sú povinné mať zaistenú a riadne označenú usporiadateľskú službu, ktorá bude plniť ustanovenia podľa článku 7.5 Súťažného poriadku SZFB.

 

• Reglement súťaže:

Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy mužov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.