1. liga ženy - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

1. liga žien | sezóna 2014/15 | kód súťaže: Z1

• Základná časť (ZČ):

8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým trojkolovo (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre 1. ligu žien, na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 15 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Hrací čas:

Základná časť: 3 x 15 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Turnaj, na ktorom štartujú 4 družstvá je potrebné mať prestávku medzi druhým a tretím zápasom v rozsahu 90 minút (čas na jedno stretnutie).

• Hrací deň:

Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu.

• Postup zo súťaže:

Víťaz (nie B družstvo) základnej časti postupuje do Extraligy žien. V prípade rozširovania účastníkov Extraligy žien sa bude postupovať v doplňovaní družstiev podľa umiestnenia po základnej časti.

• Zostup zo súťaže:

Nezostupuje nikto.

• Haly:

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu žien riadiacim orgánom súťaže SZFB.

• Vekové kategórie pre účasť:

Ženy - ročníky nar. 1995 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1996 a 1997, dorastenky – ročníky nar. 1998 a 1999.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

Tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa a vyškolený vedúci družstva sa odporúča

• Štartovné:

250,00 €

• Súťažná zábezpeka:

350,00 €

• Ostatné povinnosti:

Účastník 1. ligy žien je povinný s prihláškou do 1. ligy žien prihlásiť do súťaže družstvo v jednej mládežníckej kategórii – odporúča sa dievčenské. Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť do súťaže dve mládežnícke družstvá, z toho jedno bude musieť byť dievčenské – odporúča sa staršie žiačky. Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže.

• Odmena rozhodcovi:

15,00 € netto - základná časť / rozhodca

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.