1. liga ženy - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

1. liga žien | sezóna 2015/16 | kód súťaže: Z1

• Základná časť (ZČ):

4 družstvá, ktoré hrajú každý s každým 5-kolovo (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre 1. ligu žien, na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Hrací čas:

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút. Turnaj, na ktorom štartujú 4 družstvá je potrebné mať prestávku medzi druhým a tretím zápasom v rozsahu 60 minút (čas na jedno stretnutie).

Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

• Hrací deň:

Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu.

• Povolené časy začiatkov zápasov:

V sobotu najskôr od 08.00 h, najneskôr od 18.00 h,

v nedeľu najskôr od 08.00 h, najneskôr od 18.00 h,

v prípade, že sa družstvá nedohodnú inak.

• Postup zo súťaže:

Prvé 2 družstvá (nie „B“ družstvo). po ZČ 1. ligy žien a posledné 2 družstvá po ZČ Extraligy žien odohrajú baráž systémom každý s každým 2-kolovo (doma-vonku). Prvé 2 družstvá baráže postupujú do ZEX.

• Zostup zo súťaže:

Nezostupuje nikto.

• Haly:

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu žien riadiacim orgánom súťaže SZFB.

• Vekové kategórie pre účasť:

Ženy - ročníky nar. 1996 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1997 a 1998 a dorastenky - ročník nar. 1999 a 2000, výnimka - staršie žiačky nar. 2001.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa sa odporúča

- vyškolený vedúci družstva je povinný

• Štartovné:

280,00 €

• Súťažná zábezpeka:

350,00 €

• Ostatné povinnosti:

Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže.

• Odmena rozhodcovi:

15,00 € netto - základná časť / rozhodca

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!!

V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.