1. liga muži - pravidlá

Základná časť:

13 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži na schválenom ihrisku na svoje náklady

Hodnotenie výsledkov v základnej časti:

stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín), za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov

Postup zo súťaže:

prvý a druhý tím (nie B-družstvo) v tabuľke po základnej časti postupujú priamo do Extraligy mužov

Zostup zo súťaže:

po základnej časti z 1. ligy mužov vypadáva automaticky 5 tímov (9. - 13. miesto) do regionálnych líg (M2).

Hrací čas:

základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút

Hrací deň:

hracím dňom stretnutia je sobota

Haly:

stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu mužov riadiacim orgánom súťaže SZFB

Vekové kategórie pre účasť:

muži - ročníky nar. 1994 a starší, juniori - ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenci - ročníky nar. 1997 a 1998

Trénerské vedenie a vedenie družstva:

pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča, pre sezónu 2014/15 musí byť tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa, vyškolený vedúci družstva

Technické ustanovenie:

všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá)

Štartovné 1. ligy mužov na sezónu 2013/14:

250,-Eur

Súťažná zábezpeka 1. ligy mužov na sezónu 2013/14:

340,-Eur

Ostatné ustanovenia:

- účastník 1. ligy mužov je povinný prihlásiť do súťaže v sezóne 2013/14 družstvá v dvoch mládežníckych kategóriách, od sezóny 2014/15 v troch mládežníckych kategóriách

- riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže

- súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske

- hrá sa na území SR

Odmena rozhodcovi:

20,-Eur netto - základná časť / rozhodca - náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom, v zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.